LuisteRaad

Persoonlijk niveau

Een beroemde uitspraak van Richard Bandler luidt: The best about the past is that it is over. Sommige patronen uit het verleden hebben ons echter vaak in de tang. Patronen die ooit zinnig waren, daar blijven we in hangen. We staan op repeat. Irrationele gedragingen hebben rationele verklaringen.

- we smoren conflicten, omdat we bang zijn voor de gevolgen

- perfectionistische trekken maken ons allesbehalve de perfecte baas

- we kappen kritische mensen af, omdat we het zelf beter weten

- we buigen onwillekeurig mee, zodra er iemand met autoriteit binnenkomt,

- of we gaan juist dwars tegen deze figuren in, omdat…

….dat vroeger ook de beste oplossing leek.

In persoonlijke reflectiegesprekken kijken we naar het huidige functioneren en de ervaren belemmeringen.
We gaan 'schat graven' naar verborgen kansen, nog onbenutte vaardigheden of teruggehouden competenties.
We bespreken de werkcontext en werpen de blik naar binnen.

Team niveau

Van welke groep je ook deel uit maakt, hoe duidelijk de doelstelling ook is, niet altijd ontstaat vanzelf een TEAM. Hoe is het gesteld met 'Together Each Achieves More' (TEAM)?

Soms loopt het stroef, traag of misschien zelfs vast in het team (directie/management/projectgroep). voor Liberlei is het een uitdaging om met de teamleden de (individuele) belemmeringen te verkennen, vaardigheden te verversen en met plezier de effectiviteit te vergroten. Scherp analyserend en met respect voor de omgevingsprocessen en de individuele situatie wordt met gezamenlijke inspanning het team vlot getrokken. Met als credo "zo snel als het kan, zo langzaam als het moet".

 

« Terug naar diensten