Organisatieadvies

Liberlei intervenieert niet alleen op individueel en teamniveau, maar ook op organisatieniveau. Liberlei heeft voor verschillende organisaties cultuurprogramma’s ontworpen, om de bestaande organisatiecultuur te veranderen. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan meer ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid of als het nodig is elkaar meer aan te spreken.

Een cultuur kan te veilig zijn of juist te onveilig. In het eerste geval mogen conflicten niet bestaan en in het tweede geval spelen bijvoorbeeld oude conflicten – sluimerend of openlijk – een hoofdrol, waardoor veel mensen in een organisatie niets meer durven zeggen of verlamd raken.

Ook voor onderwerpen als het ontwikkelen van een meerjarenstrategie, het laten slagen van een fusie of het integreren van (internationale) afdelingen wordt Liberlei regelmatig aan boord gevraagd.

‘Binnen een provinciale overheid wordt in toenemende mate ondernemend en autonoom gedrag gevraagd van ambtenaren. Liberlei heeft daarbij een waardevolle bijdrage geleverd in de ontwikkeling van medewerkers door dit autonome en ondernemende gedrag uit te lokken en te stimuleren.’

Servi Verstappen, Clusterhoofd, afdeling EZ, Provincie Limburg.

 

« Terug naar diensten