Kwaliteit

Liberlei is lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en Europees Geregistreerd Master Coach bij de EMCC. Liberlei onderschrijft daarmee de gedragscode, leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure van de Nobco, waarin voor Liberlei onder andere navolgende onderwerpen prioriteren.

Liberlei gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de coachee die hij direct, indirect of middels enig andere bron heeft ontvangen. En vrijwaard de coachee van misbruik en ongeauthoriseerd openbaar worden van data.

Liberlei onderkent dat tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

Liberlei onderkent dat de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé- als in zijn professionele bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wel of niet wil.

Liberlei houdt zich op de hoogte van ontwikkeleingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op het gebied van coaching onder meer door het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van bijscholingen en deelnemen aan intervisie bijeenkomsten en conferenties. 

Liberlei heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarmee eventuele schaden waar hij als coach op kan worden aangesproken in redelijkheid gedekt zijn.

 

In de pdf-bestanden hieronder kunt u deze kwaliteitsbeloftes verder nalezen.

PDF Gedragscode

PDF Leveringsvoorwaarden

PDF klachtenprocedure

 

« Terug naar 'over Liberlei'