Werkwijze

Liberlei kent een V-deling in haar activiteiten: verkenning, verbinding, verrichting en verankering.
De uitvoering van een traject is daarmee altijd ingebed in een voortraject en een natraject. Liberlei hecht er aan voldoende tijd en aandacht te besteden aan de verschillende trajectonderdelen. Daarmee krijgen de interventies een maximaal effect voor zowel persoon, team als organisatie.  

Verkenning.
Met opdrachtgever(s) wordt de 'bedoeling' besproken en de context verkend. Wat speelt er nu echt?
Is het een symptoom of is er een oorzaak? Zien we het allemaal hetzelfde? En hoe benoemen we het? Bij teamopdrachten zullen individuele interviews de verwachting verder inkleuren. 

Voor persoonlijke coaching kan aanvullend op de intake een assesment worden gebruikt.

De diagnose wordt afgesloten met een opdrachtbevesting, waarin zowel inhoudelijke als zakelijke afspraken worden vastgelegd. 

Verbinding.
In de verbindingsfase maken we nader kennis met elkaar. Wat speelt er bij de opdrachtgever? Welke positie heeft de functie? Wat is de dynamiek tussen individu en functionaris? En ook, welk maatwerk geeft de juiste verbinding? 

Verrichting.
Op basis van de programma afspraken gaan we aan de slag. Al tijdens de coachingssessies besteedt de coach voldoende aandacht aan de vertaalslag naar de praktijk: wat gaat iemand nu concreet anders doen op zijn of haar werk? Anders gezegd; welke vaardigheden kan een individu of een team zelf ontwikkelen om de verbetering regelmatig van onderhoud te voorzien. 

Hoe we dat doen...? Er is geen pad hetzelfde. Met verdiepende gesprekken, bewegend tussen toewijding en vasthoudendheid en soms stevig confronterend. Kijkend naar binnen en buiten en ook werkend, binnen of buiten, op kantoor aan het water of met een boot op het water.

Verankering.
Tijdens het proces zijn er regelmatig voortgangsevaluaties met de opdrachtgever. Daarin verkennen wij onder andere de kwaliteit van 'het anker' in het hier en nu en voor toekomstige ontwikkelingen, voor het team of de coachee. 

Ondersteunende E-Coaching kan een aanvulling zijn op dit proces. 

 

« Terug naar 'over Liberlei'