DienstenLuisteR aad

“Hij die over anderen regeert, dient meester te zijn over zichzelf” – Covey

LuisteR aad (een combinatie van Luisteren en Raadgeven) voorziet in een gestructureerde consultatie in een vertrouwelijke atmosfeer. In de consults bespreken we onderwerpen die tot de context van de reflectie vragende bestuurder behoren en zich bewegen tussen organisatie doelen en persoonlijke vaardigheden. Het belangrijkste thema is het verschaffen van meer inzicht in de dynamiek van de eigen stijl in relatie tot de (werk) omgeving.

De balans houden tussen de persoonlijke vaardigheden en de verantwoordelijkheid in de werkomgeving is een proces van bewustzijn en onderhoud. Het verzorgen hiervan staat in de hedendaagse werkomgeving vaak onder druk door de eisen die worden opgelegd of gecreëerd door impliciete verwachtingen.

Voor de individueel werkende professional is het gebruik van externe reflectie een waardevol instrument om, vrij van omgevingsinvloeden, dit op regelmatige basis te beoordelen. Het (door) ontwikkelen van de individuele groei, met behoud van een effectieve positie ontwikkelt het “meesterschap”.

Deze individuele coaching kent na een intake, waar nodig samen met opdrachtgever en coachee, een reeks persoonlijke consults. Duur van de periode alsook de frequentie van de gesprekken is in overleg vooraf te bepalen. De locatie is in principe het kantoor aan de Westerkade in Rotterdam of In Vught bij Kloosterhotel ZIN.

Tijd voor persoonlijke aandacht, even uit de wind.Team coaching

Een effectief team heeft een goede balans in de aandacht voor de (zakelijke) teamdoelen en de kwaliteit van de onderlinge relaties. Door omstandigheden, soms buiten het team gelegen, kan die balans verstoort worden. Processen worden disfunctioneel, resultaten lopen terug en het team hapert. In veel gevallen kunnen deze belemmeringen met de juiste interne aandacht worden opgelost, soms lukt dat niet en is het team te veel verweven met het probleem. Dan helpt het om externe begeleiding in te roepen.

Liberlei stapt als “loods” graag aan boord om het team door een fase van lastig vaarwater te begeleiden. Dit start met een intake en veelal een individueel interview met alle teamleden. Op basis daarvan wordt een advies/plan gemaakt waarin het team en de begeleider taken verdelen. Afhankelijk van de complexiteit ( bedrijfsovername, organisatie aanpassing, cultuur vernieuwing) volgt een programma. Basis voor het programma is het ontwikkelen van die teamcompetenties die nodig zijn om de belemmeringen zelfstandig te kunnen oplossen. Dat kan soms gericht zijn op het hele team en soms voor enkele individuele teamleden. Voor de uitvoering van het programma zal de bedrijfsomgeving van de opdrachtgever, of voor een externe locatie worden gekozen.

Afspreken, uitspreken en aansprekenLeiderschap

Onze steeds sneller veranderende wereld (VUCA) vraagt in toenemende mate om leiderschap bij de vele transities over vraagstukken, waar nog geen draaiboek voor beschikbaar is. Visie wordt gevraagd om juist buiten de comfortzone een nieuwe koers uit te zetten, geleid door inzichten op noodzakelijk andere kaders.
Dit vraag om reflectie op het eigen (morele) kompas en het scherpen van de richting gevende criteria is een onderkende noodzaak. Nu de verzorging nog. Soms kan dat met een actueel boek of een recente studie, vaak geeft de ontmoeting met andere leiders veel inzicht en vernieuwing.

Een korte periode uit de comfort zone met een kleine groep geeft focus aan aandacht.
Dit kan door interactie met elkaar en intensieve persoonlijke reflectie onder begeleiding van een ervaren coach/schipper. Met het zeiljacht Vela maakt u meerdaagse tochten vanuit haven aan de Portugese west- en zuidkust. Deze leiderschap intensive kan ook met een klein team (max 5 personen) worden afgenomen.Team Resource Management (TRM)

Team Resource Management is een werkvorm die erop gericht is om menselijke fouten te voorkomen. Dit is met name van betekenis in een omgeving waar foutieve besluiten heel veel impact kunnen hebben. Dit is met name het geval bij een crisisteam waar leiderschap vraagt om alertheid, inzicht in groepsprocessen, afstand kunnen nemen en lef om besluiten te nemen. De crisis moet worden bestreden en de effecten van de crisis moeten worden beperkt. Het aspect van tijdsdruk maakt dat dit extra veel vraagt van een leider.

Voor de professionele teams is TRM daarom een vanzelfsprekende werkvorm en een filosofie van samenwerking. Ontwikkelt in de luchtvaart, door ontwikkelt bij de luchtmacht is het inmiddels een werkmodel in veel zgn. highrisk teams. Vooral bij de veiligheidsregio’s, de Nationale Politie, en in de gezondheidszorg is het trainen en oefenen met deze werkvorm al jaren een vanzelfsprekend proces.

Liberlei traint teams in bovengenoemde gebieden in deze werkvorm en geeft begeleiding bij verschillende oefenvormen die deze crisisteams vertrouwt maken met de TRM filosofie.